Nyhed

Samarbejde om ny fredning

Læs om samarbejdet mellem DN og Silkeborg Kommune

Dialog og samarbejde skaber vejen for en fredning af enestående bakkelandskab og natur omkring Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at rejse en fredningssag for det stærkt kuperede landskab nord for Sejs-Svejbæk. Målet er at sikre de unikke naturværdier og skabe sammenhæng mellem Nordskoven og Linå Vesterskov.

Hensigten med fredningen er at forhindre byggeri og tekniske anlæg, og samtidig give landskabet den helt særlige beskyttelse, som kun fredning kan give. Processen frem mod fredning vil ske i dialog og samarbejde med lodsejerne.