Nyhed

Klage over tillæg til miljøgodkendelse

Læs DN Silkeborgs klage over Silkeborg Kommunes tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af støjvold i Balle.

Med klagen anmoder vi om, at nævnet sender tillægget til fornyet behandling med henblik på, at der skal udarbejdes en VVM for det samlede projekt, samt at der fastlægges nødvendige vilkår i miljøgodkendelsen, der sikrer, at natur, miljø og menneskers sundhed ikke udsættes for farer, der kan og skal afværges ifm. en miljøgodkendelse, hvis ’Støjdragen’ ønskes etableret. Derudover anmover vi om, at nævnet fastlægger grundlag for vilkår for etablering af en støjvold det pågældende sted.