I samarbejde med Vejdirektoratet og Naturstyrelsen arrangerede Danmarks Naturfredningsforening (DN) en ekskursion til Hvinningdal grusgrav i juni måned 2015.

Emnet for turen var "Hvordan kombinerer man hensynet til naturen med byggeri af en moderne Motorvej?".  Undervejs på turen foreslog naturvejleder Jan Kjærgård fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, at DN skulle opsætte redekasser til tårnfalke, der kunne anbringes på bropillerne under motorvejsbroen. Et forslag som blev positivt modtaget af DNs bestyrelse.

Efter at have indhentet tilladelse til projektet fra Vejdirektoratet, indkøbte DN 2 tårnfalke-redekasser m.h.p. opsætning i området. Pengene til køb af redekasserne stammer fra en større pengegave, som den lokale forening af Grønt Forum donerede til DN, i forbindelse med foreningens opløsning

Med hjælp fra Malernes Andels Forretning (MAF) i Silkeborg, som uden beregning stillede en medarbejder og lift til rådighed, blev redekasserne opsat og fastgjort til bropillerne den 2. dec. 2015, som en tidlig julegave til "hjemløse" tårnfalke. Som et lille kuriosum kan nævnes, at mens arbejdet med opsætningen af redekasserne var i gang, fik vi flere gange besøg af én tårnfalk, som stod "musende" i området tæt på motorvejsbroen. Nu bliver det spændende at se, om falkene flytter ind og vil yngle i redekasserne. Men det må vi vente med at se, til engang i foråret. Vi har p.t. planer om et lignende projekt ved faunapassagen/motorvejsbroen i Nordskoven

Tårnfalken går gerne i redekasser, hvilket man blandt andet kan konstatere langs mange af landets motorveje, hvor der er opsat redekasser i højspændingsmaster. I følge Dansk Ornitologisk Forening, er der gennem en målrettet opsætning af redekasser flere steder i landet lykkedes at få den lokale bestand af tårnfalke til at stige betydeligt. Føden findes f.eks. langs motorveje, hvor man som bilist ofte kan se fuglene "muse", mes de undersøger terrænet for småfugle, mus og andre smågnavere. De fleste tårnfalke bliver i Danmark året rundt, men nogle trækker sydpå til Vest-, Sydvest- og Mellemeuropa for at overvintre.