Nyhed

Helhedsplan for Gudenåen

Er der politisk opbakning til Helhedsplan for Gudenåen?

Er der politisk opbakning til Helhedsplan for Gudenåen?

Er der politisk opbakning til, at det er Helhedsplan for Gudenåen, der er udgangspunktet, når der skal findes løsninger mod oversvømmelserne ved Gudenåen og Silkeborg Langsø? – det er det vigtige spørgsmål til politikerne nu, hvor vi skal stemme på hvem, der skal være med i det nye byråd.

Er der politisk opbakning til, at det er Helhedsplan for Gudenåen, der er udgangspunktet, når der skal findes løsninger mod oversvømmelserne ved Gudenåen og Silkeborg Langsø? – det er det vigtige spørgsmål til politikerne nu, hvor vi skal stemme på hvem, der skal være med i det nye byråd.

Helhedsplan for Gudenåen er resultatet af det arbejde, som de syv kommuner, Gudenåen løber igennem, igangsatte for at få det bedst mulige grundlag for at håndtere de udfordringer – både nuværende og kommende – som Gudenåen giver os. Vi står nu med en Helhedsplan, der er resultatet af et meget grundigt arbejde baseret på den bedste tilgængelig faglige viden om Gudenåen og udfordringerne.

I projektet har man vurderet alle kendte relevante virkemidler, der kan løse eller begrænse udfordringerne ved Gudenåen.

Har man fulgt debatten om, hvad der skal gøres for at undgå eller begrænse oversvømmelserne ved Gudenåen, Silkeborg Langsø og Ørnsø, har man fået det indtryk, at der bare skal gennemføres flere grødeskæringer. Her er Helhedsplanen meget klar, idet den understreger, at ”Grødeskæring, er ikke et virkemiddel til sikring mod hverken høje vandstande eller oversvømmelser”.

Helhedsplanen peger heldigvis på virkemidler, der kan beskytte boliger ved Silkeborg Langsø, Ørnsø og Lysbro Å mod oversvømmelser ved en 100 års hændelse. Helhedsplanen vurderer således, at etableringen af en sluse ved Viborgbroen med tilhørende pumpe, vil kunne beskytte boliger mod oversvømmelse i den vestlige del af Silkeborg Langsø, lysbro Å og Ørnsø.

Endvidere vurderer Helhedsplanen, at en hævning af Trækstien langs Ansvej kan beskytte boligerne beliggende nord for Trækstien mod oversvømmelse ved en 100 års hændelse. Trækstien skal naturligvis fortsat være der, nu blot på toppen af diget.

Endelig vurderes det, at en afgræsning af tagrørsbevoksningen på nordsiden af Gudenåen ved Skærbækvej kan reducere opstuvningen af vand øst for Ringvejsbroen, hvilket igen aflaster Silkeborg Langsø og beskytter boliger beliggende umiddelbart øst for Ringvejsbroen mod oversvømmelse ved en 100 års hændelse.

Helhedsplanen vurderer, at alle tre virkemidler er vanskelige men ikke umulige at gennemføre. Om det er muligt kan først endeligt afgøres, når der foreligger konkrete, detaljerede løsningsforslag. Vi ser som udgangspunkt positivt på de tre virkemidler og opfordrer Silkeborg Kommune til snarest muligt at igangsætte dette arbejde.

Det er politikkerne, der i sidste ende træffer beslutning om, hvordan udfordringerne med Gudenåen skal løses og i lyset heraf opfordrer DN Silkeborg kandidaterne og de politiske partier til at tilkendegive, om de går ind for, at udfordringerne med Gudenåen løses med udgangspunkt i Helhedsplan for Gudenåen eller om de fortsat mener løsningen er mere grødeskæring – Silkeborgs borgere har krav på at vide det, før de sætter krydset på stemmesedlen.

 

Bestyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg